Dr. Cezary Wosiński - Brainy Polska
Cezary Wosiński

Dr Cezary Wosiński

Prezes Zarządu Brainy Polska i Grupa Edukacyjna SOWARD

Doktor nauk humanistycznych; specjalność psychopedagogika twórczości. Posiadający ponad 25-letnie udokumentowane doświadczenie w obszarze zarządzania usługami z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego w środowisku krajowym i międzynarodowym oraz bardzo dobre rozeznanie w zakresie europejskich programów edukacyjnych i badawczych nakierowanych na edukację.

Najważniejsze dokonania zawodowe

– Autor licznych publikacji naukowych, organizator konferencji i seminariów,
– pozyskanie ponad 3 milionów euro z funduszy UE,
– odznaczony Medalem Brązowym Prezydenta RP za Długoletnią Służbę,
– członek Rady ds. Europejskich przy Prezydencie Miasta Częstochowy (2004-2008),
– członek Europejskiego Stowarzyszenia Rektorów Uczelni Pedagogicznych,
– laureat nagrody European Language Label Komisji Europejskiej (2004),
– odznaczony medalem „Nestor Litopisec” za ważny wkład w rozwój współpracy ukraińsko-polskiej,
– stworzenie międzynarodowej organizacji edukacyjnej z oddziałami w Ukrainie, Gruzji, Mołdawii, ZEA i Nigerii — ponad 70 partnerów akademickich, 20 oświatowych i 200 zatrudnionych,

– doktorat honoris causa Narodowego Uniwersytetu im. Trasa Szewczenki w Ługańsku, Ukraina,
– odznaczony medalem Uniwersytetu im. Dragomanowa w Kijowie za znaczący wkład w propagowanie idei jedności Europy.

Najważniejsze dokonania w ogóle:

– Dorota, Magda i Julka (żona i córeczki)

Poznaj resztę naszego zespołu

Dermatoglify to termin nadawany grzbietom skóry ludzkiej, szczególnie w odniesieniu do odcisków palców rąk i nóg. W przeciwieństwie do linii na dłoni, te grzbiety skórne wystają z powierzchni skóry. Dermatoglify to nie chiromancja. Linie na dłoniach mogę się zmieniać, ale wzory linii papilarnych nie zmieniają się nigdy, ponieważ jest to forma ludzkiego DNA.

 

Dermatoglify niesą wróżbiarstwem. Jest to sprawdzona metoda naukowa dekodowania potencjału mózgu i talentu poprzez fizyczne tworzenie odcisku palca, który ma związek z rozwojem mózgu. Dermatoglify mają bezpośredni związek z rozwojem mózgu płodu w okresie ciąży między 13 a 19 tygodniem. Tworzenie się wzorów odcisków palców i mózgu płodu odpowiadają sobie nawzajem.

 

Badanie dermatoglifów wywodzi się z badań naukowych, badań genetycznych i statystyk. Badania dermatoglifów są wykorzystywane przez rządy i organizacje zawodowe na całym świecie jako: (a) Identyfikacja (b) Nauki medyczne (c) Kryminologia i badania.

Dzięki zastosowaniu technologii komputerowej analiza ilościowa, skanowanie i porównywanie wzorców odcisków palców pozwalają odkryć wrodzone talenty Dziecka. Odciski palców nie zmieniają się, nie ma na świecie identycznego odcisku palca, być może jest to jeden z najbardziej unikalnych ludzkich DNA.

myDNA jest „odciskiem” umysłu, mapą pokazującą styl uczenia się i podpowiedzią, jakie obszary wzmacniać, aby się wyróżniać, zostać MISTRZEM ŚWIATA.  myDNA ocenia wrodzone możliwości. Osobowość można zbadać już w łonie matki, co znajduje odzwierciedlenie w odciskach palców. Ponieważ odcisk palca każdej osoby jest wyjątkowy, możemy zrozumieć wrodzony potencjał, osobowość i preferencje danej osoby, analizując jej odciski palców.