Efekty treningu Brainy - Brainy Polska

Efekty treningu Brainy

 • Poziom 1
 • Poziom 2
 • Poziom 3
 • Poziom 4
 • Poziom 5
 • Poziom 6
 • Poziom 7
 • Poziom 8
 • INTRODUCTION TO CONCENTRATION - WSTĘP DO KONCENTRACJI
 •  
 • - Uczeń poznaje zasady Brainy,
 • - uczy się holistycznego podejścia do higieny ciała
  i umysłu,
 • - poznaje zasady i praktykę aktywnego skupienia i koncentracji,
 • - uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • - zdobywa umiejętność kreatywnego myślenia,
 • - zdobywa umiejętność lepszego spostrzegania,
 • - potrafi osiągnąć stan skupienia potrzebny do pozazmysłowej percepcji.
 • MENTAL READING - CZYTANIE ZMYSŁAMI
 •  
 • - uczeń osiąga stan aktywnej koncentracji i relaksu,
 • - stan spokojnej relaksacji jest dla niego stanem naturalnym i pożądanym,
 • - szlifuje umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • - ćwiczy kreatywność, spostrzegawczość i umiejętność aktywnego spostrzegania,
 • - zdobywa umiejętność panowania nad stresem,
 • - uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • - potrafi osiągnąć stan skupienia potrzebny do przesyłania informacji i czytania z wyłączonym zmysłem wzroku.
 • MASTER OF VISUALIZATION - MISTRZ KONCENTRACJI I WIZUALIZACJI
 •  
 • - z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • - szlifuje umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • - stan spokojnej relaksacji jest dla niego stanem naturalnym i pożądanym,
 • - potrafi regulować oddech,
 • - panuje nad stresem,
 • - uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • - potrafi wykonywać ćwiczenia równoważące obie półkule mózgu,
 • - wykonuje ćwiczenia doskonalące pamięć i przypominanie,
 • - nabywa umiejętności wizualizacji (myślenia obrazami), niezbędnego w pracy nad reedukacją stresu, szybkim czytaniem i zapamiętywaniem.
 • ENHANCED SPEED READING – SUPER SZYBKIE CZYTANIE SENSORYCZNE
 •  
 • - z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • - szlifuje umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • - uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • - szlifuje umiejętność osiągania dystansu do siebie i do świata zewnętrznego,
 • - poprawia umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami i rodzicami,
 • - nabywa umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego bez patrzenia na strony
 • - poprawia umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • MISTRZ MINDFULNESS
 •  
 • - z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • - poprawia umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego,
 • - poprawa pamięci, zapamiętywania i przypominania,
 • - poprawia umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • - nabywa umiejętności uważnego uczestnictwa „bycia tu i teraz”,
 • - uczeń nabywa praktycznej umiejętności panowania nad stresem,
 • - poprawia umiejętność redukcji złych emocji,
 • - poprawia umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami i rodzicami,
 • - poprawa zdolności intuicyjnego podejmowania decyzji,
 • - wzrost empatii – lepsza umiejętność czytania emocji i reagowania na emocje
 • - wzrost inteligencji społecznej (lepsze relacje z rówieśnikami, rodzicami, osobami straszymi)
 • - lepsze zarządzanie czasem i sobą w czasie (mniej spóźnień, szybsze wybieranie się do szkoły)
 • - rozumie, że dobre samopoczucie i życie w harmonii z samym sobą wpływa pozytywnie na każde działanie i dodaje odwagi w radzeniu sobie z codziennymi przeciwnościami.
 • MEMORY MASTER - MISTRZ ZAPAMIĘTYWANIA
 •  
 • - z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • - poprawia umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego,
 • - poprawa pamięci, zapamiętywania i przypominania,
 • - uczy się podnoszenia własnej samooceny i poczucia wartości,
 • - kształtuje umiejętność kultywowania zdrowych nawyków żywieniowych, oddychania.
 • APPLIED ENHANCED SPEED READING - CZYTANIE WIZUALIZACYJNE
 •  
 • - z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • - ćwiczy umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • - uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • - szlifuje umiejętność osiągania dystansu do siebie i do świata zewnętrznego,
 • - poprawia umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami i rodzicami,
 • - nabywa umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego bez patrzenia na strony
 • - poprawia umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • BRAINY MASTER
 •  
 • - potrafi osiągnąć stan aktywnej koncentracji bez względu na otoczenie,
 • - posiada umiejętność super szybkiego czytania sensorycznego,
 • - posiada umiejętność długotrwałego zapamiętywania i przypominania,
 • - szybko zapamiętuje i przypomina sobie wyuczony materiał szkolny,
 • - realizuje zadania w poczuciu własnej wartości i pewności siebie,
 • - posiada zdrowe nawyki żywieniowe i stosuje je w praktyce,
 • - posiada umiejętność prawidłowego oddychania,
 • - posiada postawę optymistyczną i potrafi szybko radzić sobie ze stanami złego poczucia emocjonalnego,
 • - charakteryzuje się otwartą i tolerancyjną postawą życiową,

Najważniejszym celem naszego programu jest zbudowanie w dzieciach postawy entuzjastycznego ucznia. Oznacza to zachęcanie do bycia aktywnym i kreatywnym odkrywcą, który nie boi się wypróbowywać własnych pomysłów i myśleć niezależnie. Pomagamy dzieciom stać się niezależnymi, pewnymi siebie uczniami, których wyróżnia ciekawość świata. Nasza metoda to wsparcie rozwoju obu półkul mózgu, uczymy ich, jak uczyć się nie tylko w przedszkolu, ale przez całe życie. Pozwalamy im nabywać wiedzę we własnym tempie i w najlepszy dla nich sposób. Kształcimy dobre nawyki i postawy, szczególnie pozytywne poczucie wartości, które będzie miało wpływ na całe życie. Nasz program nauczania określa cele we wszystkich obszarach rozwoju:

 • Rozwój społeczny: uczymy dzieci w małych grupach i pielęgnujemy je jako przedszkolną rodzinę, aby pomóc im poczuć się komfortowo, zaufać ich nowemu środowisku, zaprzyjaźnić się i poczuć, że są częścią nas. Uczucie miłości i szczęścia ma na nich pozytywny wpływ.
 • Rozwój emocjonalny: pomagamy doświadczyć dumy i pewności siebie, rozwinąć niezależność
  i samokontrolę oraz pozytywne nastawienie do życia.
 • Rozwój poznawczy: pomagamy w stawaniu się pewnymi siebie uczniami, poprzez umożliwienie im wypróbowania własnych pomysłów i osiągnięcia sukcesu, a także pomagając im zdobyć umiejętności uczenia się, takie jak umiejętność rozwiązywania problemów, zadawania pytań i używania słów do opisywania swoich pomysłów, obserwacji i uczuć . Pobudzamy ich umysły odpowiednimi działaniami, aby nauczyli się wykorzystywać cały mózg w procesie uczenia się.
 • Rozwój fizyczny to pomoc dzieciom w zwiększeniu potencjału ich dużych i małych mięśni oraz przekazanie poczucia pewności co do możliwości ich ciała. Zachęcamy ich do grania w małe gry,  do ćwiczeń fizycznych oraz specjalnie stworzonych ćwiczeń Brain Gym, które stymulują rozwój fizyczny.

Filozofia tego programu polega na tym, że małe dzieci uczą się najlepiej poprzez działanie. Uczenie się nie jest tylko powtarzaniem tego, co mówi ktoś inny; wymaga aktywnego myślenia i eksperymentowania, aby dowiedzieć się, jak to działa i nauczyć się z pierwszej ręki o świecie, w którym żyjemy. We wczesnych latach dzieci eksplorują otaczający ich świat, wykorzystując wszystkie zmysły (dotyk, smak, słuch, węch i wzrok). Używając prawdziwych materiałów, wypróbowując swoje pomysły, dzieci uczą się o rozmiarach, kształtach i kolorach i zauważają związki między nimi. Ten ekscytujący rozwój w myśleniu symbolicznym ma miejsce podczas lat przedszkolnych, kiedy najważniejszą formą nauki jest zabawa.

O Przedszkolu

Przedszkole Brainy to unikalny międzynarodowy program edukacyjny dla Dzieci. Przełomowa kombinacja programu rozwoju inteligencji wielorakich, naukowych metod badania inteligencji Dziecka, stylu uczenia się i wsparcia rozwoju mózgu, z naciskiem na nauczanie w sposób, który Dziecko rozumie i lubi, a nie sposób, w jaki chcemy uczyć.

Podstawowymi wartościami w Przedszkolu Brainy jest koncentracja na Dziecku, ono jest zawsze na pierwszym miejscu. Nasze nauczanie opiera się na eksperymentowaniu, dociekaniach, eksploracyjnych i holistycznych podejściach do nauki integrujących najbardziej skuteczne praktyki edukacyjne.

Dermatoglify to termin nadawany grzbietom skóry ludzkiej, szczególnie w odniesieniu do odcisków palców rąk i nóg. W przeciwieństwie do linii na dłoni, te grzbiety skórne wystają z powierzchni skóry. Dermatoglify to nie chiromancja. Linie na dłoniach mogę się zmieniać, ale wzory linii papilarnych nie zmieniają się nigdy, ponieważ jest to forma ludzkiego DNA.

 

Dermatoglify niesą wróżbiarstwem. Jest to sprawdzona metoda naukowa dekodowania potencjału mózgu i talentu poprzez fizyczne tworzenie odcisku palca, który ma związek z rozwojem mózgu. Dermatoglify mają bezpośredni związek z rozwojem mózgu płodu w okresie ciąży między 13 a 19 tygodniem. Tworzenie się wzorów odcisków palców i mózgu płodu odpowiadają sobie nawzajem.

 

Badanie dermatoglifów wywodzi się z badań naukowych, badań genetycznych i statystyk. Badania dermatoglifów są wykorzystywane przez rządy i organizacje zawodowe na całym świecie jako: (a) Identyfikacja (b) Nauki medyczne (c) Kryminologia i badania.

Dzięki zastosowaniu technologii komputerowej analiza ilościowa, skanowanie i porównywanie wzorców odcisków palców pozwalają odkryć wrodzone talenty Dziecka. Odciski palców nie zmieniają się, nie ma na świecie identycznego odcisku palca, być może jest to jeden z najbardziej unikalnych ludzkich DNA.

myDNA jest „odciskiem” umysłu, mapą pokazującą styl uczenia się i podpowiedzią, jakie obszary wzmacniać, aby się wyróżniać, zostać MISTRZEM ŚWIATA.  myDNA ocenia wrodzone możliwości. Osobowość można zbadać już w łonie matki, co znajduje odzwierciedlenie w odciskach palców. Ponieważ odcisk palca każdej osoby jest wyjątkowy, możemy zrozumieć wrodzony potencjał, osobowość i preferencje danej osoby, analizując jej odciski palców.