Efekty treningu Brainy - Brainy Polska

Efekty treningu Brainy

 • Poziom 1
 • Poziom 2
 • Poziom 3
 • Poziom 4
 • Poziom 5
 • Poziom 6
 • Poziom 7
 • Poziom 8
 • INTRODUCTION TO CONCENTRATION - WSTĘP DO KONCENTRACJI
 •  
 • - Uczeń poznaje zasady Brainy,
 • - uczy się holistycznego podejścia do higieny ciała
  i umysłu,
 • - poznaje zasady i praktykę aktywnego skupienia i koncentracji,
 • - uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • - zdobywa umiejętność kreatywnego myślenia,
 • - zdobywa umiejętność lepszego spostrzegania,
 • - potrafi osiągnąć stan skupienia potrzebny do pozazmysłowej percepcji.
 • MENTAL READING - CZYTANIE ZMYSŁAMI
 •  
 • - uczeń osiąga stan aktywnej koncentracji i relaksu,
 • - stan spokojnej relaksacji jest dla niego stanem naturalnym i pożądanym,
 • - szlifuje umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • - ćwiczy kreatywność, spostrzegawczość i umiejętność aktywnego spostrzegania,
 • - zdobywa umiejętność panowania nad stresem,
 • - uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • - potrafi osiągnąć stan skupienia potrzebny do przesyłania informacji i czytania z wyłączonym zmysłem wzroku.
 • MASTER OF VISUALIZATION - MISTRZ KONCENTRACJI I WIZUALIZACJI
 •  
 • - z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • - szlifuje umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • - stan spokojnej relaksacji jest dla niego stanem naturalnym i pożądanym,
 • - potrafi regulować oddech,
 • - panuje nad stresem,
 • - uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • - potrafi wykonywać ćwiczenia równoważące obie półkule mózgu,
 • - wykonuje ćwiczenia doskonalące pamięć i przypominanie,
 • - nabywa umiejętności wizualizacji (myślenia obrazami), niezbędnego w pracy nad reedukacją stresu, szybkim czytaniem i zapamiętywaniem.
 • ENHANCED SPEED READING – SUPER SZYBKIE CZYTANIE SENSORYCZNE
 •  
 • - z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • - szlifuje umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • - uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • - szlifuje umiejętność osiągania dystansu do siebie i do świata zewnętrznego,
 • - poprawia umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami i rodzicami,
 • - nabywa umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego bez patrzenia na strony
 • - poprawia umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • MISTRZ MINDFULNESS
 •  
 • - z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • - poprawia umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego,
 • - poprawa pamięci, zapamiętywania i przypominania,
 • - poprawia umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • - nabywa umiejętności uważnego uczestnictwa „bycia tu i teraz”,
 • - uczeń nabywa praktycznej umiejętności panowania nad stresem,
 • - poprawia umiejętność redukcji złych emocji,
 • - poprawia umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami i rodzicami,
 • - poprawa zdolności intuicyjnego podejmowania decyzji,
 • - wzrost empatii – lepsza umiejętność czytania emocji i reagowania na emocje
 • - wzrost inteligencji społecznej (lepsze relacje z rówieśnikami, rodzicami, osobami straszymi)
 • - lepsze zarządzanie czasem i sobą w czasie (mniej spóźnień, szybsze wybieranie się do szkoły)
 • - rozumie, że dobre samopoczucie i życie w harmonii z samym sobą wpływa pozytywnie na każde działanie i dodaje odwagi w radzeniu sobie z codziennymi przeciwnościami.
 • MEMORY MASTER - MISTRZ ZAPAMIĘTYWANIA
 •  
 • - z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • - poprawia umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego,
 • - poprawa pamięci, zapamiętywania i przypominania,
 • - uczy się podnoszenia własnej samooceny i poczucia wartości,
 • - kształtuje umiejętność kultywowania zdrowych nawyków żywieniowych, oddychania.
 • APPLIED ENHANCED SPEED READING - CZYTANIE WIZUALIZACYJNE
 •  
 • - z każdym ćwiczeniem uczeń szybciej i skutecznej osiąga stan aktywnej koncentracji
 • - ćwiczy umiejętność holistycznego podejścia do higieny ciała i umysłu,
 • - uaktywnia prawą półkulę mózgu, wewnętrzne zmysły,
 • - szlifuje umiejętność osiągania dystansu do siebie i do świata zewnętrznego,
 • - poprawia umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami i rodzicami,
 • - nabywa umiejętności super szybkiego czytania sensorycznego bez patrzenia na strony
 • - poprawia umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • BRAINY MASTER
 •  
 • - potrafi osiągnąć stan aktywnej koncentracji bez względu na otoczenie,
 • - posiada umiejętność super szybkiego czytania sensorycznego,
 • - posiada umiejętność długotrwałego zapamiętywania i przypominania,
 • - szybko zapamiętuje i przypomina sobie wyuczony materiał szkolny,
 • - realizuje zadania w poczuciu własnej wartości i pewności siebie,
 • - posiada zdrowe nawyki żywieniowe i stosuje je w praktyce,
 • - posiada umiejętność prawidłowego oddychania,
 • - posiada postawę optymistyczną i potrafi szybko radzić sobie ze stanami złego poczucia emocjonalnego,
 • - charakteryzuje się otwartą i tolerancyjną postawą życiową,

Dermatoglify to termin nadawany grzbietom skóry ludzkiej, szczególnie w odniesieniu do odcisków palców rąk i nóg. W przeciwieństwie do linii na dłoni, te grzbiety skórne wystają z powierzchni skóry. Dermatoglify to nie chiromancja. Linie na dłoniach mogę się zmieniać, ale wzory linii papilarnych nie zmieniają się nigdy, ponieważ jest to forma ludzkiego DNA.

 

Dermatoglify niesą wróżbiarstwem. Jest to sprawdzona metoda naukowa dekodowania potencjału mózgu i talentu poprzez fizyczne tworzenie odcisku palca, który ma związek z rozwojem mózgu. Dermatoglify mają bezpośredni związek z rozwojem mózgu płodu w okresie ciąży między 13 a 19 tygodniem. Tworzenie się wzorów odcisków palców i mózgu płodu odpowiadają sobie nawzajem.

 

Badanie dermatoglifów wywodzi się z badań naukowych, badań genetycznych i statystyk. Badania dermatoglifów są wykorzystywane przez rządy i organizacje zawodowe na całym świecie jako: (a) Identyfikacja (b) Nauki medyczne (c) Kryminologia i badania.

Dzięki zastosowaniu technologii komputerowej analiza ilościowa, skanowanie i porównywanie wzorców odcisków palców pozwalają odkryć wrodzone talenty Dziecka. Odciski palców nie zmieniają się, nie ma na świecie identycznego odcisku palca, być może jest to jeden z najbardziej unikalnych ludzkich DNA.

myDNA jest „odciskiem” umysłu, mapą pokazującą styl uczenia się i podpowiedzią, jakie obszary wzmacniać, aby się wyróżniać, zostać MISTRZEM ŚWIATA.  myDNA ocenia wrodzone możliwości. Osobowość można zbadać już w łonie matki, co znajduje odzwierciedlenie w odciskach palców. Ponieważ odcisk palca każdej osoby jest wyjątkowy, możemy zrozumieć wrodzony potencjał, osobowość i preferencje danej osoby, analizując jej odciski palców.