Inteligencja Emocjonalna - niezbędna w codziennym życiu - Brainy Polska