Poprawa sensoryczna - Brainy Polska

Poprawa sensoryczna

Rozwój mózgu - kurs Brainy

Brainy to nowatorski program wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. To właśnie tutaj, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, ćwiczeniom i zabawom, dzieci uczą się koncentracji i skupienia, poprawiają swoją pamięć, potrafią szybko i efektywnie przejść w stan relaksu.

Naukowe podstawy programu Brainy znajdujemy w psychologii pozytywnej, której celem jest integracja wiedzy psychologicznej w kierunku poszukiwania silnych stron człowieka. Psychologia pozytywna koncentruje się na trzech aspektach:
– pełnym odczuwaniu pozytywnych emocji,
– wzmacnianiu cech indywidualnych
– ćwiczeniu określonych umiejętności.

Ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci Brainy to trening wielu umiejętności, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju najmłodszych, a w szczególności ich zdolności poznawczych, manualnych oraz poprawy samooceny.

"Każde dziecko ma potencjał. Brainy pomaga go uwolnić."

Brainy to kurs dla wszystkich tych, którzy chcą wykształcić w swoich Dzieciach:

Pewność Siebie
Umiejętności Analizy i Syntezy
Umiejętności Logicznego Myślenia
Koncentracja i Skupienie
Poczucie Wartości i kontrola emocji
Kreatywność i intuicyjność

Trening tych umiejętności to doskonała inwestycja w przyszłość i rozwój inteligencji emocjonalnej najmłodszych. A tę z dnia na dzień doceniamy coraz bardziej. Ponad wszelką wątpliwość udowodniono bowiem, że to inteligencja emocjonalna decyduje o tym, jak dobrze żyjemy. Ci, którzy ją rozwijają, są bardziej skuteczni w wielu aspektach życia, ponieważ lepiej radzą sobie ze stresem i szybciej dostosowują się do zmiennych warunków.

Znajdź szkołę Brainy w swoim mieście