Przedszkole Brainy

O Przedszkolu

Przedszkole Brainy to unikalny międzynarodowy program edukacyjny dla Dzieci. Przełomowa kombinacja programu rozwoju inteligencji, naukowych metod badania inteligencji Dziecka oraz stylu uczenia się i wsparcia rozwoju mózgu.

Filozofia

Filozofia tego programu polega na tym, że małe dzieci uczą się najlepiej poprzez działanie. Uczenie się nie jest tylko powtarzaniem tego, co mówi ktoś inny; wymaga aktywnego myślenia i eksperymentowania

Cele

Najważniejszym celem naszego programu jest zbudowanie w dzieciach postawy entuzjastycznego ucznia. Oznacza to zachęcanie do bycia aktywnym i kreatywnym odkrywcą, który nie boi się wypróbowywać własnych pomysłów i myśleć niezależnie.

Co nas wyróżnia?

Środowisko ma wpływ na uczenie się

Twórcze przestrzenie ułatwiają różne rodzaje zabawnej eksploracji, są bezpieczne, ale także stwarzają możliwości podejmowania wyzwań i ryzyka. Dziecięca wyobraźnia i kreatywność mogą być inspirowane przez środowisko, w których dzieci spędzają czas. Dobrze zorganizowane i elastyczne przestrzenie wewnętrzne, w połączeniu z ekscytującymi, dobrze zaplanowanymi ćwiczeniami praktycznymi oraz równowagą zastanawiania się i zabawy w grupach, oczyszczają umysł i zwiększają naukę.

Dzieci potrzebują wsparcia.

Używanie przez dorosłych wspierającego języka sprawia, że dzieci uznają ich za sprzymierzeńców, którzy pomagają im w stawianiu czoła wyzwaniom.

Dzieci imitują pozytywne wzorce

W prawie nieświadomym i naturalnym procesie dzieci podążają za przykładami wyznaczonymi przez innych wokół, odwzorowując zachowanie i towarzyszący ton emocjonalny. Kiedy dzieci widzą, jak ich rodzice lub wychowawcy używają różnych języków lub regularnie czytają, chcą powtarzać i naśladować, czytać same i dążą do tego, aby czytać im. Kiedy doświadczają negatywnych, lekceważących lub agresywnych zachowań, czy to na żywo, czy w telewizji, dzieci równie dobrze mogą je naśladować.

Dzieci uczą się przy użyciu podstawowych materiałów

Im więcej praktycznych doświadczeń, tym większa budzi się w nich ciekawość i zdolności. Im więcej motywatorów, tym więcej radości dzieci odczuwają podczas nauki. Pomoc w „prawdziwej pracy”, pracach domowych i gotowaniu ma ogromne znaczenie i wartość dla dzieci i uczą się cennych umiejętności na całe życie. Małe dzieci uczą się przez działanie i zachęca się do praktycznego uczenia się eksperymentalnego za pomocą otwartych i powszechnie używanych materiałów.

Dzieci uczą się poprzez zabawę

To chyba najważniejszy dla nich sposób nauki. Celowa zabawa jest integralną częścią Przedszkola Brainy. Ten proces uczenia się zachodzi nawet wtedy, gdy dzieci działają na swoją wrodzoną ciekawość i aktywnie badają swoje środowisko. Rodzice i wychowawcy mają możliwość wzmocnienia tego naturalnego procesu poprzez zachęcanie dzieci do zainteresowania i wysiłków. Rozmawiając z dziećmi o tym, czego doświadczają, dorośli mogą pomóc im rozwinąć i rozszerzyć swoją zabawę.

Pozytywne Komentarze Są Wskazówką dla Dzieci

Kiedy nauczyciele reagują pozytywnie na dzieci, dzieci wchodzą w skuteczną interakcję z innymi. Często pierwszą reakcją na niepożądane zachowanie dzieci jest negacja, kontrola, podkreślanie tego, czego nie mogą zrobić. „Nie rzucaj piłką do środka”. Bardziej skuteczne podejście sugeruje, co dziecko może zrobić. „Rzuć piłkę na zewnątrz”.

Mieszanka umiejętności rozwija pewność siebie i wzajemne uczenie się

Kiedy dzieci bawią się z innymi dziećmi w różnym wieku, uczą się od siebie nawzajem. Gdy pojawiają się wyzwania, konflikty lub pytania, dzieci uczą się, jak rozwiązywać rzeczywiste problemy, przed którymi stają. Dzieci uczą się na dwa sposoby, zarówno modelując zachowanie starszych dzieci, jak i „ucząc” młodsze dzieci. Dzięki temu, że dwóch lub więcej nauczycieli pracują razem, mogą zadbać o dzieci na różnych etapach  rozwoju w tej samej grupie, a starsze dzieci otrzymują dodatkowe obowiązki.

Mniej może znaczyć więcej

Uczynienie edukacji bardziej zabawą niż obowiązkiem, sprzyja środowisku osiągnięć dzięki samodzielności. Pobudza wyobraźnię i wolność. Dzieci są naszym najważniejszym zasobem teraz i w przyszłości.
Przewiń do góry

Brainy

Metoda Brainy powstała na bazie
najnowszych osiągnięć naukowych:

 

• Psychologii pozytywnej M. Seligmana,
• Teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera,
• Teorii inteligencji społecznej E. Thorndike’a,
• Teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana
• Neuroedukacji R. Bandlera,
• Teorii flow M. Csíkszentmihályi
• Teorii rozwoju systemów wartości (Dynamika Spiralna) C. W. Gravesa,
• Modelu motywacji 3.0 D. Pink’a.

Najważniejszym celem naszego programu jest zbudowanie w dzieciach postawy entuzjastycznego ucznia. Oznacza to zachęcanie do bycia aktywnym i kreatywnym odkrywcą, który nie boi się wypróbowywać własnych pomysłów i myśleć niezależnie. Pomagamy dzieciom stać się niezależnymi, pewnymi siebie uczniami, których wyróżnia ciekawość świata. Nasza metoda to wsparcie rozwoju obu półkul mózgu, uczymy ich, jak uczyć się nie tylko w przedszkolu, ale przez całe życie. Pozwalamy im nabywać wiedzę we własnym tempie i w najlepszy dla nich sposób. Kształcimy dobre nawyki i postawy, szczególnie pozytywne poczucie wartości, które będzie miało wpływ na całe życie. Nasz program nauczania określa cele we wszystkich obszarach rozwoju:

  • Rozwój społeczny: uczymy dzieci w małych grupach i pielęgnujemy je jako przedszkolną rodzinę, aby pomóc im poczuć się komfortowo, zaufać ich nowemu środowisku, zaprzyjaźnić się i poczuć, że są częścią nas. Uczucie miłości i szczęścia ma na nich pozytywny wpływ.
  • Rozwój emocjonalny: pomagamy doświadczyć dumy i pewności siebie, rozwinąć niezależność
    i samokontrolę oraz pozytywne nastawienie do życia.
  • Rozwój poznawczy: pomagamy w stawaniu się pewnymi siebie uczniami, poprzez umożliwienie im wypróbowania własnych pomysłów i osiągnięcia sukcesu, a także pomagając im zdobyć umiejętności uczenia się, takie jak umiejętność rozwiązywania problemów, zadawania pytań i używania słów do opisywania swoich pomysłów, obserwacji i uczuć . Pobudzamy ich umysły odpowiednimi działaniami, aby nauczyli się wykorzystywać cały mózg w procesie uczenia się.
  • Rozwój fizyczny to pomoc dzieciom w zwiększeniu potencjału ich dużych i małych mięśni oraz przekazanie poczucia pewności co do możliwości ich ciała. Zachęcamy ich do grania w małe gry,  do ćwiczeń fizycznych oraz specjalnie stworzonych ćwiczeń Brain Gym, które stymulują rozwój fizyczny.

Filozofia tego programu polega na tym, że małe dzieci uczą się najlepiej poprzez działanie. Uczenie się nie jest tylko powtarzaniem tego, co mówi ktoś inny; wymaga aktywnego myślenia i eksperymentowania, aby dowiedzieć się, jak to działa i nauczyć się z pierwszej ręki o świecie, w którym żyjemy. We wczesnych latach dzieci eksplorują otaczający ich świat, wykorzystując wszystkie zmysły (dotyk, smak, słuch, węch i wzrok). Używając prawdziwych materiałów, wypróbowując swoje pomysły, dzieci uczą się o rozmiarach, kształtach i kolorach i zauważają związki między nimi. Ten ekscytujący rozwój w myśleniu symbolicznym ma miejsce podczas lat przedszkolnych, kiedy najważniejszą formą nauki jest zabawa.

O Przedszkolu

Przedszkole Brainy to unikalny międzynarodowy program edukacyjny dla Dzieci. Przełomowa kombinacja programu rozwoju inteligencji wielorakich, naukowych metod badania inteligencji Dziecka, stylu uczenia się i wsparcia rozwoju mózgu, z naciskiem na nauczanie w sposób, który Dziecko rozumie i lubi, a nie sposób, w jaki chcemy uczyć.

Podstawowymi wartościami w Przedszkolu Brainy jest koncentracja na Dziecku, ono jest zawsze na pierwszym miejscu. Nasze nauczanie opiera się na eksperymentowaniu, dociekaniach, eksploracyjnych i holistycznych podejściach do nauki integrujących najbardziej skuteczne praktyki edukacyjne.

Dermatoglify to termin nadawany grzbietom skóry ludzkiej, szczególnie w odniesieniu do odcisków palców rąk i nóg. W przeciwieństwie do linii na dłoni, te grzbiety skórne wystają z powierzchni skóry. Dermatoglify to nie chiromancja. Linie na dłoniach mogę się zmieniać, ale wzory linii papilarnych nie zmieniają się nigdy, ponieważ jest to forma ludzkiego DNA.

 

Dermatoglify niesą wróżbiarstwem. Jest to sprawdzona metoda naukowa dekodowania potencjału mózgu i talentu poprzez fizyczne tworzenie odcisku palca, który ma związek z rozwojem mózgu. Dermatoglify mają bezpośredni związek z rozwojem mózgu płodu w okresie ciąży między 13 a 19 tygodniem. Tworzenie się wzorów odcisków palców i mózgu płodu odpowiadają sobie nawzajem.

 

Badanie dermatoglifów wywodzi się z badań naukowych, badań genetycznych i statystyk. Badania dermatoglifów są wykorzystywane przez rządy i organizacje zawodowe na całym świecie jako: (a) Identyfikacja (b) Nauki medyczne (c) Kryminologia i badania.

Dzięki zastosowaniu technologii komputerowej analiza ilościowa, skanowanie i porównywanie wzorców odcisków palców pozwalają odkryć wrodzone talenty Dziecka. Odciski palców nie zmieniają się, nie ma na świecie identycznego odcisku palca, być może jest to jeden z najbardziej unikalnych ludzkich DNA.

myDNA jest „odciskiem” umysłu, mapą pokazującą styl uczenia się i podpowiedzią, jakie obszary wzmacniać, aby się wyróżniać, zostać MISTRZEM ŚWIATA.  myDNA ocenia wrodzone możliwości. Osobowość można zbadać już w łonie matki, co znajduje odzwierciedlenie w odciskach palców. Ponieważ odcisk palca każdej osoby jest wyjątkowy, możemy zrozumieć wrodzony potencjał, osobowość i preferencje danej osoby, analizując jej odciski palców.