Przedszkole Brainy

O Przedszkolu

Przedszkole Brainy to unikalny międzynarodowy program edukacyjny dla Dzieci. Przełomowa kombinacja programu rozwoju inteligencji, naukowych metod badania inteligencji Dziecka oraz stylu uczenia się i wsparcia rozwoju mózgu.

Filozofia

Filozofia tego programu polega na tym, że małe dzieci uczą się najlepiej poprzez działanie. Uczenie się nie jest tylko powtarzaniem tego, co mówi ktoś inny; wymaga aktywnego myślenia i eksperymentowania

Cele

Najważniejszym celem naszego programu jest zbudowanie w dzieciach postawy entuzjastycznego ucznia. Oznacza to zachęcanie do bycia aktywnym i kreatywnym odkrywcą, który nie boi się wypróbowywać własnych pomysłów i myśleć niezależnie.

Co nas wyróżnia?

Środowisko ma wpływ na uczenie się

Twórcze przestrzenie ułatwiają różne rodzaje zabawnej eksploracji, są bezpieczne, ale także stwarzają możliwości podejmowania wyzwań i ryzyka. Dziecięca wyobraźnia i kreatywność mogą być inspirowane przez środowisko, w których dzieci spędzają czas. Dobrze zorganizowane i elastyczne przestrzenie wewnętrzne, w połączeniu z ekscytującymi, dobrze zaplanowanymi ćwiczeniami praktycznymi oraz równowagą zastanawiania się i zabawy w grupach, oczyszczają umysł i zwiększają naukę.

Dzieci potrzebują wsparcia.

Używanie przez dorosłych wspierającego języka sprawia, że dzieci uznają ich za sprzymierzeńców, którzy pomagają im w stawianiu czoła wyzwaniom.

Dzieci imitują pozytywne wzorce

W prawie nieświadomym i naturalnym procesie dzieci podążają za przykładami wyznaczonymi przez innych wokół, odwzorowując zachowanie i towarzyszący ton emocjonalny. Kiedy dzieci widzą, jak ich rodzice lub wychowawcy używają różnych języków lub regularnie czytają, chcą powtarzać i naśladować, czytać same i dążą do tego, aby czytać im. Kiedy doświadczają negatywnych, lekceważących lub agresywnych zachowań, czy to na żywo, czy w telewizji, dzieci równie dobrze mogą je naśladować.

Dzieci uczą się przy użyciu podstawowych materiałów

Im więcej praktycznych doświadczeń, tym większa budzi się w nich ciekawość i zdolności. Im więcej motywatorów, tym więcej radości dzieci odczuwają podczas nauki. Pomoc w „prawdziwej pracy”, pracach domowych i gotowaniu ma ogromne znaczenie i wartość dla dzieci i uczą się cennych umiejętności na całe życie. Małe dzieci uczą się przez działanie i zachęca się do praktycznego uczenia się eksperymentalnego za pomocą otwartych i powszechnie używanych materiałów.

Dzieci uczą się poprzez zabawę

To chyba najważniejszy dla nich sposób nauki. Celowa zabawa jest integralną częścią Przedszkola Brainy. Ten proces uczenia się zachodzi nawet wtedy, gdy dzieci działają na swoją wrodzoną ciekawość i aktywnie badają swoje środowisko. Rodzice i wychowawcy mają możliwość wzmocnienia tego naturalnego procesu poprzez zachęcanie dzieci do zainteresowania i wysiłków. Rozmawiając z dziećmi o tym, czego doświadczają, dorośli mogą pomóc im rozwinąć i rozszerzyć swoją zabawę.

Pozytywne Komentarze Są Wskazówką dla Dzieci

Kiedy nauczyciele reagują pozytywnie na dzieci, dzieci wchodzą w skuteczną interakcję z innymi. Często pierwszą reakcją na niepożądane zachowanie dzieci jest negacja, kontrola, podkreślanie tego, czego nie mogą zrobić. „Nie rzucaj piłką do środka”. Bardziej skuteczne podejście sugeruje, co dziecko może zrobić. „Rzuć piłkę na zewnątrz”.

Mieszanka umiejętności rozwija pewność siebie i wzajemne uczenie się

Kiedy dzieci bawią się z innymi dziećmi w różnym wieku, uczą się od siebie nawzajem. Gdy pojawiają się wyzwania, konflikty lub pytania, dzieci uczą się, jak rozwiązywać rzeczywiste problemy, przed którymi stają. Dzieci uczą się na dwa sposoby, zarówno modelując zachowanie starszych dzieci, jak i „ucząc” młodsze dzieci. Dzięki temu, że dwóch lub więcej nauczycieli pracują razem, mogą zadbać o dzieci na różnych etapach  rozwoju w tej samej grupie, a starsze dzieci otrzymują dodatkowe obowiązki.

Mniej może znaczyć więcej

Uczynienie edukacji bardziej zabawą niż obowiązkiem, sprzyja środowisku osiągnięć dzięki samodzielności. Pobudza wyobraźnię i wolność. Dzieci są naszym najważniejszym zasobem teraz i w przyszłości.
Scroll to Top
Odbierz bezpłatnie plik PDF "7 sposobów na poprawę koncentracji"

Zapisz się na bezpłatny newsletter

wysłało do nas zapytanie dotyczące oferty
Tyle osób teraz: 10

Jesteś rodzicem?

Jesteś przedsiębiorcą?